domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1613

przeglądarka:
OS:

22.09.2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.radzynchelminski.eu Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • brak tekstu alternatywnego części grafik,
  • brak informacji o celu odnośników,
  • brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,
  • brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik,
  • brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,
  • brak transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy filmów zamieszczone w serwisie z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak zmiana kontrastu, oraz systemowa zmiana wielkości liter.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim email: urzad@radzynchelminski.eu, tel. 56 688 60 10.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim znajduje się w kamienicy, przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia. Główne wejście znajduje się na elewacji podłużnej budynku od stronyul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego poprzez schody. Drugie wejście jest usytuowane nz tyłu budynku od strony ul. Ogniowej. Oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do wejścia głównego prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp, a dojście do schodów zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter oraz piętra, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsługa dla tych osób odbywa się na parterze budynku.

W bliższym otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Z miejsca postojowego, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk) i wejście od ulicy Ogniowej.

Urząd nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Toalety znajdują sięna parterze.

Planuje sięw przyszłości systematycznie poprawiać dostępność architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez poszerzenie korytarzy, wybudowanie windy oraz szerokich schodów.

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.