domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1613

przeglądarka:
OS:

20.11.2020

SESJA RADY MIEJSKIEJ NA KONIEC MIESIĄCA

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

W dniu 30 listopada  2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się XXII  Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

 Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia XXII Sesji Rady Miejskiej     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum,
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres między sesjami oraz udzielenie  odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres między sesjami oraz  udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach  majątkowych przez osoby wymienione w ustawie o samorządzie gminnym. 
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020r
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na kryte lodowisko sezonowe wparku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty samorządowej do biletów wstępu na kryte lodowisko sezonowe w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania do wykonywania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Gminie Grudziądz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
 26. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim utworzonym przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  na okres  5 lat.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Składanie zapytań przez Burmistrza.
 32. Wolne wnioski i zapytania.
 33. Zakończenie posiedzenia.           

Sesja będzie nagrywana i transmitowanaw Internecie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.